SERVICIOS

Sostenibilidad

El canvi climàtic es una realitat, ja fa temps que la comunitat científica esta alertant d’aquest risc, però actualment i sobretot després dels fenòmens d’aquest estiu, records de calor en molts indrets d’Europa, incendis forestals enormes a Turquia i Grècia, inundacions a Bèlgica i alemanya, sembla que ens anem donant comte que les previsions apocalíptiques dels científics es van complint.

klinea-servicios-preingenieria-1

Sostenibilidad

Intro

La principal causa del canvi climàtic son les emissions de gassos d’efecte hivernacle (GEI) que inclouen emissions de CO2 o emissions equivalents, que inclouen altres gasos d’efecte hivernacle, com per exemple el nitrogen o els gasos fluorats empleats en la refrigeració. Es per això que existeixen uns objectius de reducció de les emissions pel 2030 i la neutralització, es a dir zero emissions pel 2050. La industria en general es una de les principals causes de les emissions, tant en el seu consum energètic, en les seves fons de calor, com en les reaccions químiques que es produeixen que directament generen GEI.  

No existeix cultura respecte el que emet i el que no emet, no som conscients que cada pas que fem implica el consum de combustibles fòssils i per tant emissions de GEI i es necessari començar a implicar a tothom en aquest procés. Es per això que Klinea ha de començar a fer una tasca de conscienciació i divulgació, que després ha de transformar-se en aplicació sobre els projectes que fa, aportant solucions tècniques als seus clients, adequades a les seves necessitats, però lliure de GEI. Sabem d’entrada que no canviarem els processos químics, son per fer medicaments i això necessita de grans esforços en homologar i aprovar, però si podem fer que els equips auxiliars i maquinaria mes general, sigui l’adequada amb l’objectiu de reduir les emissions de GEI. 

Klinea amb aquesta estratègia, s’ha de situar en una posició de lideratge, ja que ningú mes del sector esta començant a veure les coses d’aquesta manera i quan els clients ho demanin, que ho faran perquè si veuran obligats, Klinea ja disposarà d’experiència i coneixement. 

Per poder fer el càlcul de les emissions en un procés productiu o en un projecte o instal·lació, hem de fer un càlcul a base del que consumim i aplicar-hi a cada cosa les emissions que fa, una especia d’estat d’amidaments, però per calcular emissions. Per això es necessari disposar de BBDD que ens relacionin cada cosa que fem o planifiquem fer i les emissions que genera. Actualment, aquesta informació no es molt amplia i això farà que els càlculs siguin molt aproximats, però es un primer pas. Podrem fer-ho correctament dels edificis, les estructures, les envolvents, la il·luminació, però serà molt difícil en aquesta primera fase, fer-ho de les instal·lacions i la maquinaria. Hem d’esperar que els fabricants ens informin de les emissions que generen en la fabricació d’una màquina determinada. 

Això fa que en una primera fase, potser sigui mes interessant oferir el càlcul de emissions d’un projecte en aquells que tenen una part d’arquitectura important, un element a afegir i que pot aportar valor ja facilitat que el client ho pugui fer visible es oferir una certificació LEED, la mes bàsica. 

Un altre de les propostes que es poden fer, es estudiar i calcular les emissions de un procés concret i aportar punts de millora en quan a GEI i costs per l’altra. De manera que el client pugui veure que es el que pot fer de forma ràpida i invertint poc. Relació cost/resultat. Aquests estudis poden ser origen de projectes de reforma de processos i de per Klinea, es dir seria oferir un servei de baix cost pel càlcul de les emissions que després pot reportar projectes interessants per klinea en la línia de reducció d’emissions. 

Sostenibilidad

Conclusiones

  1. Entrevistes amb clients de confiança per veure com acceptarien aquesta proposta amb la finalitat de poder depurar-la i afinar el que s’ofereix.
  2. Definició de les propostes en estat provisional, a mesura que es facin projectes es pot anar afinant.
  3. Publicació a la web de les propostes, sense massa detall, això ja es farà en detall a les ofertes, però primer les hem de concretar nosaltres.
  4. XXSS, publicació de un post a linkedin, en funció del que estigueu fent ara a Klinea, però per mi seria 1 de cada quatre amb temàtica sostenibilitat. M’ofereixo per fer-les, però hem de acordar la temàtica concreta, pensant en els interessos de la audiència. Hem de dir coses que siguin interessants per ells.

Sostenibilidad

Servicios desde Klinea

  1. Leed 
  2. Petjada carboni (actual & futura amb el nou projecte) 
  3. Cerca/comparatiu comercialitzadora energètica sostenible 
  4. Auditoria gasos efecte hivernacle 
  5. Cerca subvencions  
  6. Projectes que surtin d’aquí